Cardiologie opent huiskamer voor kwetsbare ouderen